08 sierpnia 2023
Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków  Gminnego
15 czerwca 2023
Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025”
14 marca 2022
  Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024”
11 maja 2021
  Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
19 lutego 2018

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

Newsfeed Konsultacje Społeczne

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice