„Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024” - konsultacje

 

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024”

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 14 marca 2022r.  –  21 marca 2022r.
Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.
 
Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji jest  Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gierałtowicach
 
Załączniki:
1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2022- 2024”

2. Formularz zgłaszania opinii - konsultacje

 

Informacje:

Data publikacji:

14/03/2022

11:24:03

przez:

Administrator

 

 

 

Data modyfikacji:

14/03/2022

15:02:16

przez:

Administrator

14 marca 2022

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice