15 listopada 2022
Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na usługę schronienia dla osób bezdomnych, których
03 grudnia 2021
Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na usługę schronienia dla osób bezdomnych, których
10 lutego 2021
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach zaprasza do złożenia oferty na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe. Nazwa
30 listopada 2020
ZAPYTANIE OFERTOWE (niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Ośrodek Pomocy
18 lutego 2018

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

Newsfeed Zapytania Ofertowe.

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice