Konsulatcje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków  Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gierałtowicach

 

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: konsultacji: 8 sierpnia 2023r. – 16 sierpnia 2023r.

Forma zgłaszania opinii: pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

 

Załączniki:

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gierałtowicach
  2. Formularz zgłaszania opinii - konsultacje

 

Gierałtowice, dnia 26.07.2023r.

 

08 sierpnia 2023

Metryczka:

 

utworzono:

8.08.2023

Administrator

 

opublikowano:

8.08.2023 10:28

Janusz Hajduk

 

zmodyfikowano:

8.08.2023 11:19

Janusz Hajduk

 

podmiot udostępniający:

OPS Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice