OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

Metryczka:

 

utworzono:

21.04.2020

Administrator

 

opublikowano:

21.04.2020 12:28

Janusz Hajduk

 

zmodyfikowano:

22.05.2020 08:25

Janusz Hajduk

 

podmiot udostępniający:

OPS Gierałtowice

22 maja 2020

Majątek Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

na dzień 31 grudnia 2018r.

 

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Wartość brutto

 

ŚRODKI   TRWAŁLE

 

 

 

1

 

Grupa 1 - Budynki i lokale

 

 

1.967.977,72

 

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania

 

 

40.157,77

POZOSTAŁE    ŚRODKI    TRWAŁE

 

2

 

Wyposażenie w użytkowaniu

 

 

115.553,24

 

Razem

 

 

2.123.688,73

 

Majątek i finanse