Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Gierałtowice na lata 2021-2025

 

 

 

 

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie  Gierałtowice na lata 2021-2025

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 11 maja 2021r. – 18 maja 2021r.

Forma zgłaszania opinii: pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

 

Załączniki:

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie  Gierałtowice na lata 2021-2025
  2. Formularz zgłaszania opinii - konsultacje

 

11 maja 2021

Metryczka:

 

utworzono:

11.05.2021

Administrator

 

opublikowano:

11.05.2021 16:28

Janusz Hajduk

 

zmodyfikowano:

12.05.2021 10:09

Janusz Hajduk

 

podmiot udostępniający:

OPS Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice