Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 - konsultacje

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025”

 

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 15 czerwca  2023r. – 22 czerwca  2023r.

Forma zgłaszania opinii: pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

 

Załączniki:

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023- 2025”
  2. Formularz zgłaszania opinii - konsultacje

 

Gierałtowice, dnia 15.06.2023r.

 

15 czerwca 2023

Metryczka:

 

utworzono:

15.06.2023

Administrator

 

opublikowano:

15.06.2023 10:28

Janusz Hajduk

 

zmodyfikowano:

15.06.2023 11:09

Janusz Hajduk

 

podmiot udostępniający:

OPS Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice