30 stycznia 2024
  w sprawie : wprowadzenia procedura nadzoru, kontroli, współpracy oraz działań podejmowanych na rzecz rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny i pracownika
04 grudnia 2018
ZARZĄDZENIE Nr OPS.021.03.2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach z dnia 03.12.2018r w sprawie: wyznaczenia dnia 24 grudnia 2018r dniem
28 września 2017
Załącznik do Zarządzenia Nr OPS.021.09.2017  z dnia 27.09.2017     Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach   ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
20 lipca 2017
Domyślna treść artykułu.   Załącznik do Zrządzenia Nr OPS.021.04.2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach z dnia 19.07.2017   R E G
18 lutego 2018

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

Newsfeed Zarządzenia i Regulaminy.

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice