Zapytanie ofertowe OPS.261.1.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach zaprasza do złożenia oferty na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.

Termin składania ofert do 22.02.2021 r. do godziny 15:00. Szczegóły w załącznikach.

 

Załączniki:

 

10 lutego 2021

Metryczka:

 

utworzono:

10.02.2021

Administrator

 

opublikowano:

10.02.2021 15:01

Janusz Hajduk

 

zmodyfikowano:

10.02.2021 16:09

Janusz Hajduk

 

podmiot udostępniający:

OPS Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice