Strategia rozwiązywania problemów.

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gierałtowice na lata 2016-2020

 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami.) prowadzące działalność statutową na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 14 września 2016r. do 28 września 2016r

 

Forma zgłaszania opinii: pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Jednostka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

 

Załącznik:

1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gierałtowice na lata 2016-2020 

[Pobierz pdf]

 

2. Formularz zgłaszania opinii. Gierałtowice, dnia 12.09.2016r 

[Pobierz docx]

[Pobierz pdf]

 

 

Informacje:

Data publikacji:

12/09/2016

14:02:45

przez:

Administrator

 

 

 

Data modyfikacji:

16/02/2018

08:045:01

przez:

Administrator

12 września 2016

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice