OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

20 lipca 2017

Załącznik do Zrządzenia Nr OPS.021.04.2017
Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gierałtowicach
z dnia 19.07.2017

 

R E G U L A M I N P R A C Y
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

 

Pobierz PDF

 

 

Informacje:

Data publikacji:

20/07/2017

11:24:03

przez:

Administrator

 

 

 

Data modyfikacji:

16/03/2018

21:02:16

przez:

Administrator

Regulamin Pracy OPS Gierałtowice