Informacja o wynikach naboru na stanowisko zastępcy kierownika OPS.

 

 

INFORMACJA O WYBNIKACH NABORU

NA STANOWISKO

ZASTĘPCY KIEROWNIKA  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W GIERAŁTOWICACH

 

 

Informuję, iż na ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach wpłynęła 1 oferta. Jeden kandydat spełnił formalne wymogi i został zaproszeny do I etapu konkursu obejmującego test wiedzy z zakresu funkcjonowania ośrodka, ustawy o świadczeniach wychowawczych , ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo energetyczne oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego, o pracownikach samorządowych oraz o samorządzie gminnym.

 

Do II etapu konkursu obejmującego rozmowę kwalifikacyjną został zaproszony 1 kandydat.

 

W wyniku rekrutacji na w/w stanowisko wybrano kandydaturę :

Pani Eliza Stranc-Haberstroh

 

 

UZASADNIENIE WYOBRU

Pani Eliza Stranc-Haberstroh spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe oraz udokumentowany co najmniej 5 letni staż pracy i co najmniej 3 letni stać w pomocy społecznej. Podczas rekrutacji kandydatka wykazała się dobrą znajomością zagadnień związanych z pracą na oferowanym stanowisku .

 

 

Informacje:

Data publikacji:

14/02/2018

11:24:03

przez:

Administrator

 

 

 

Data modyfikacji:

14/02/2018

21:02:16

przez:

Administrator

14 lutego 2018

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice

OPS Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1, 44-186 Gierałtowice